Titolare d'insegnamento

Insegnamenti docente

 Insegnamenti a.a. 2023/24 su Esse3

Bio

Currently Assistant Professor of Philosophy at the Institute of Philosophy, Faculty of Social Sciences, University of Gdansk, Poland (since 2016). 2010-2016: The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Faculty of Philosophy -Ph. D. in philosophy, cum laude. 2005-2010: Faculty of Philosophy & Interdepartmental College of Individual Humanistic Studies at The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, MA in philosophy.

Interessi di ricerca

Ethics, axiology, philosophical psychology, metaphilosophy, history of philosophy (M. Scheler, B. Williams)

Pubblicazioni

  • 2021, book, monography: Etyka i kontyngencja. Bernarda Williamsa projekt etyki antyteoretycznej, Wydawnictwo Academicon, Lublin. (Title in English: Ethics and Contingency. Bernard Williams` Project of Anti-Theoretical Ethics).
  • 2019, paper: Aretologiczna interpretacja (chrześcijańskiej) wiary religijnej, „Roczniki Filozoficzne”, vol. 67, 1/2019 (Title in English: Aretological Interpretation of (Christian) Religious Faith).
  • 2019, paper: Towards an Unified Interpretation of Bernard Williams` Philosophical Projects, „Kriterion”, vol. 33, 3/2019.
  • 2017, translation: (Bernard Williams) Philosophy as A Humanistic Discipline (in Polish: Filozofia jako dyscyplina humanistyczna), „Roczniki Filozoficzne”, vol. 65, 4/2017.
  • 2016, paper: Redukcyjny obraz chrześcijaństwa i jego konsekwencje. Polemika z tekstem Kryzys chrześcijaństwa z perspektywy filozofii religii Ireneusza Ziemińskiego (Title in English: A Reductive Vision of Christianity and Its Consequences. A Polemic with Ireneusz Ziemiński’s Article Crisis of Christianity from Philosophy of Religion’s Perspective), „Filo-sofija”, vol. 16, nr 34/2/2016.
  • 2012, paper: Analiza krytyczna Bernarda Williamsa koncepcji filozofii (Title in English: A Critical Analysis of Bernard Williams’ Conception of Philosophy), „Scripta Philosophica”, 1/2012.